แบบบ้าน

 
แบบบ้าน HO 2013-002    แบบบ้าน HO 2013-003
     
 
แบบบ้าน HO 2013-004    แบบบ้าน HO 2013-006 
     
 
แบบบ้าน HO 2013-007    แบบบ้าน HO 2013-008 
     
   
แบบบ้าน HO 2013-009     
     
แบบบ้านฟรี นำไปขออนุญาติได้เลย
ชื่อแบบบ้าน

(เรียงตามตัวอักษร)

ลิงค์สำหรับดาวน์โหลด
HBA1-180C
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint_HBA1/0049/1_1_1HBA1-180C.pdf
HBA1-180M
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint_HBA1/0049/1_1_2HBA1-180M.pdf
HBA1-190C
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint_HBA1/0049/1_1_3HBA1-190C.pdf
HBA1-190M
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint_HBA1/0049/1_1_4HBA1-190M.pdf
HBA1-195C
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint_HBA1/0049/1_1_5HBA1-195C.pdf
HBA1-195M
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint_HBA1/0049/1_1_6HBA1-195M.pdf
HBA1-200C
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint_HBA1/0049/1_1_7HBA1-200C.pdf
HBA1-200M
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint_HBA1/0049/1_1_8HBA1-200M.pdf
HBA1-235C
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint_HBA1/0049/1_2_1HBA1-235C.pdf
HBA1-235M
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint_HBA1/0049/1_2_2HBA1-235M.pdf
HBA1-270C
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint_HBA1/0049/1_2_3HBA1-270C.pdf
HBA1-270M
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint_HBA1/0049/1_2_4HBA1-270M.pdf
HBA1-275C
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint_HBA1/0049/1_2_5HBA1-275C.pdf
HBA1-275M
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint_HBA1/0049/1_2_6HBA1-275M.pdf
HBA1-290C
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint_HBA1/0049/1_2_7HBA1-290C.pdf
HBA1-290M
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint_HBA1/0049/1_2_8HBA1-290M.pdf
HBA1-310C
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint_HBA1/0049/1_2_9HBA1-310C.pdf
HBA1-310M
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint_HBA1/0049/1_2_10HBA1-310M.pdf
HBA1-330C
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint_HBA1/0049/1_2_11HBA1-330C.pdf
HBA1-330M
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint_HBA1/0049/1_2_12HBA1-330M.pdf
HBA1-340C
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint_HBA1/0049/1_2_13HBA1-340C.pdf
HBA1-340M
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint_HBA1/0049/1_2_14HBA1-340M.pdf
HBA1-370C
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint_HBA1/0049/1_2_15HBA1-370C.pdf
HBA1-370M
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint_HBA1/0049/1_2_16HBA1-370M.pdf
HBA1-620C
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint_HBA1/0049/1_3_1HBA1-620C.pdf
HBA1-620M
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint_HBA1/0049/1_3_2HBA1-620M.pdf
HBA1-650C
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint_HBA1/0049/1_3_3HBA1-650C.pdf
HBA1-650M
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint_HBA1/0049/1_3_4HBA1-650M.pdf
HBA1-870C
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint_HBA1/0049/1_3_5HBA1-870C.pdf
HBA1-870M
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint_HBA1/0049/1_3_6HBA1-870M.pdf
กรมเขา
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_001_กรมเขา.pdf
กรรณิการ์
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_1_22กรรณิการ์.pdf
กระดุมทอง
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_002_กระดุมทอง.pdf
กฤษณา
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_1_23กฤษณา.pdf
กฤษณา(แบบบ้านยิ้ม2)
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_003_กฤษณาII.pdf
กวักโพธิ์เงิน
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_004_กวักโพธิ์เงิน.pdf
กันเกรา
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_005_กันเกรา.pdf
กัลปพฤกษ์
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_3_28กัลปพฤกษ์.pdf
กัลปพฤกษ์(แบบบ้านยิ้ม2)
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_006_กัลปพฤกษ์II.pdf
กาซะลอง
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_007_กาซะลอง.pdf
กาญจนิกา
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_1_34กาญจนิกา.pdf
กาญจนิกา(แบบบ้านยิ้ม2)
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_008_กาญจนิกาII.pdf
การเวก
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_1_45การเวก.pdf
การะเกด
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_3_3การะเกด12.pdf
กาฬพฤกษ์
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_009_กาฬพฤกษ์.pdf
แก้วเกล้า
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_010_แก้วเกล้า.pdf
แก้วเจ้าจอม
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_1_29แก้วเจ้าจอม.pdf
แก้วมุกดา
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_1_25แก้วมุกดา.pdf
โกสน
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_3_13โกสน25.pdf
ขาวลออ
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_011_ขาวลออ.pdf
ข้าหลวง
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_012_ข้าหลวง.pdf
เขียวหมื่นปี
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_013_เขียวหมื่นปี.pdf
คทาเงิน
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_1_18คทาเงิน.pdf
คทาทอง
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_1_19คทาทอง.pdf
คทาเพชร
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_1_20คทาเพชร.pdf
คนทีสอ
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_014_คนทีสอ.pdf
ครอบครัวไทยเป็นสุข 1
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_2_1ครอบครัวไทยเป็นสุข1.pdf
ครอบครัวไทยเป็นสุข 2
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_2_2ครอบครัวไทยเป็นสุข2.pdf
ครอบครัวไทยเป็นสุข 3
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_2_3ครอบครัวไทยเป็นสุข3.pdf
ครอบครัวไทยเป็นสุข 4
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_2_4ครอบครัวไทยเป็นสุข4.pdf
ครอบครัวไทยเป็นสุข 5
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_2_5ครอบครัวไทยเป็นสุข5.pdf
ครอบครัวไทยเป็นสุข 6
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_2_6ครอบครัวไทยเป็นสุข6.pdf
ครอบครัวไทยเป็นสุข 7
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_2_7ครอบครัวไทยเป็นสุข7.pdf
ครอบครัวไทยเป็นสุข 8
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_2_8ครอบครัวไทยเป็นสุข8.pdf
คัณฑมาลา
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_015_คัณฑมาลา.pdf
แคขาว
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_016_แคขาว.pdf
แคทลียา
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_1_28แคทลียา.pdf
งามพิศ
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_1_1งามพิศ.pdf
งามพิศ2
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_1_9งามพิศ2.pdf
เงินไหลมา
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_3_25เงินไหลมา.pdf
จงกลนี
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_017_จงกลนี.pdf
จันทน์ผา
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_3_20จันทน์ผา.pdf
จันทนา
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_018_จันทนา.pdf
จันทร์ทอง
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_019_จันทร์ทอง.pdf
จามจุรี
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_1_37จามจุรี.pdf
จุฑามาศ
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_020_จุฑามาศ.pdf
ฉัตรมรกต
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_021_ฉัตรมรกต.pdf
ชงโค
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_3_12ชงโค24.pdf
ชมพูนุช
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_1_36ชมพูนุช.pdf
ชมพูพันธุ์ทิพย์
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_1_43ชมพูพันธุ์ทิพย์.pdf
ชวนชม
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_1_16ชวนชม.pdf
ช้อนทอง
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_1_51ช้อนทอง.pdf
ชะมวง
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_022_ชะมวง.pdf
ชายผ้าสีดา
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_023_ชายผ้าสีดา.pdf
ชำมะเลียง
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_024_ชำมะเลียง.pdf
ชิดชม
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_1_2ชิดชม.pdf
ชุมแสง
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_025_ชุมแสง.pdf
ไชยมงคล
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_026_ไชยมงคล.pdf
ดาวลดา
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_027_ดาวลดา.pdf
ดาหลา
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_028_ดาหลา.pdf
ดินแดง
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_029_ดินแดง.pdf
ดุสิตา
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_030_ดุสิตา.pdf
ตรียัมปวาย
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_031_ตรียัมปวาย.pdf
ตะแบกใหญ่
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_032_ตะแบกใหญ่.pdf
ตันหยง
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_3_11ตันหยง23.pdf
ตึกกลาง
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_2_14ตึกแถวอนุรักษ์ภาคกลาง2ชั้น.pdf
ตึกใต้
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_2_15ตึกแถวอนุรักษ์ภาคใต้2ชั้น.pdf
ตึกเหนือ
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_2_16ตึกแถวอนุรักษ์ภาคเหนือ2ชั้น.pdf
ตึกอีสาน
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_2_17ตึกแถวอนุรักษ์ภาคอีสาน2ชั้น.pdf
ถุงเงิน
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_3_21ถุงเงินถุงทอง.pdf
ทรงบา
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_3_22ทรงบาดาล.pdf
ทองกวาว
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_3_29ทองกวาว.pdf
ทองพันชั่ง
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_033_ทองพันชั่ง.pdf
ทองหลาง
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_3_23ทองหลาง.pdf
ทองอุไร
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_1_26ทองอุไร.pdf
ทองอุไร(แบบบ้านยิ้ม2)
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_034_ทองอุไรII.pdf
ทับทิม
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_035_ทับทิม.pdf
ทิพเกสร
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_036_ทิพเกสร.pdf
ทิวา
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_037_ทิวา.pdf
เทพธาโร
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_038_เทพธาโร.pdf
เทียนทอง
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_039_เทียนทอง.pdf
ไทยอนุรักษ์ไทยภาคกลาง
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_2_10ไทยอนุรักษ์ไทยภาคกลาง.pdf
ไทยอนุรักษ์ไทยภาคใต้
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_2_12ไทยอนุรักษ์ไทยภาคใต้.pdf
ไทยอนุรักษ์ไทยภาคเหนือ
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_2_9ไทยอนุรักษ์ไทยภาคเหนือ.pdf
ไทยอนุรักษ์ไทยภาคอีสาน
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_2_11ไทยอนุรักษ์ไทยภาคอีสาน.pdf
ธนนไชย
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_040_ธนนไชย.pdf
ธรรมรักษา
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_3_24ธรรมรักษา.pdf
นนทรี
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_3_5นนทรี14.pdf
นวสถาน
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_1_7นวสถาน.pdf
นิมมานรดี
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_041_นิมมานรดี.pdf
บัวทอง
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_042_บัวทอง.pdf
บานบุรี
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_3_30บานบุรี.pdf
บ้านพักอาศัยแบบประหยัด1
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_2_13บ้านพักอาศ้ยแบบประหยัด1.pdf
บุษบาอฐิษฐาน
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_043_บุษบาอฐิษฐาน.pdf
บุหงา
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_044_บุหงา.pdf
บุหรง
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_1_50บุหรง.pdf
บุหรง(แบบบ้านยิ้ม2)
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_045_บุหรงII.pdf
แผ่บารมี
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_046_แผ่บารมี.pdf
พญามุจลินทร์
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_047_พญามุจลินทร์.pdf
พญามุตติ
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_048_พญามุตติ.pdf
พญาสัตบรรณ
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_1_14พญาสัตบรรณ.pdf
พรประภา
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_1_52พรประภา.pdf
พรหมคต
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_049_พรหมคต.pdf
พรอำ
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_1_17พรอำไพ2.pdf
พราวชมพู
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_050_พราวชมพู.pdf
พฤกษ์
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_051_พฤกษ์.pdf
พลอยไข่มุก
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_1_38พลอยไข่มุก.pdf
พลับดง
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_052_พลับดง.pdf
พลับพลา
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_053_พลับพลา.pdf
พลูทอง
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_1_48พลูทอง.pdf
พวงแก้ว
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_3_1พวงแก้ว10.pdf
พะยอม
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_054_พะยอม.pdf
พะยูง
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_055_พะยูง.pdf
พันตะวัน
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_056_พันตะวัน.pdf
พุดซ้อน
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_3_7พุดซ้อน17.pdf
พุดตาน
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_3_10พุดตาน21.pdf
พุดพิชญา
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_1_32พุดพิชญา.pdf
พู่ระพง
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_3_26พู่ระพง.pdf
เพกา
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_057_เพกา.pdf
เพชรชมพู
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_3_17เพชรชมพู.pdf
เพชรนารายณ์
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_058_เพชรนารายณ์.pdf
เพชรพวงทอง
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_3_19เพชรพวงทอง.pdf
เพชรไพลิน
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_3_16เพชรไพลิน.pdf
เพชรมณี
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_3_15เพชรมณี.pdf
เพชรรัตน์
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_3_18เพชรรัตน์.pdf
เฟื่องฟ้า
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_1_21เฟื่องฟ้า.pdf
ภัทรวรรณ
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_1_6ภัทรวรรณ.pdf
ภูมิฐาน2
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_1_11ภูมิฐาน2.pdf
ภูมิฐาน5
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_1_15ภูมิฐาน5.pdf
มงกุฏเพชร
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_1_30มงกุฏเพชร.pdf
มณฑา
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_3_14มณฑา26.pdf
มณีเทวา
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_059_มณีเทวา.pdf
มณีรัตนา
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_1_33มณีรัตนา.pdf
มหาพรหม
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_060_มหาพรหม.pdf
มหาเมฆ
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_061_มหาเมฆ.pdf
มหาลาภ
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_062_มหาลาภ.pdf
มหาอุดม
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_063_มหาอุดม.pdf
มะลุลี
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_064_มะลุลี.pdf
มังกรทอง
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_065_มังกรทอง.pdf
มาลัยนงนุช
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_066_มาลัยนงนุช.pdf
โมกหลวง
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_067_โมกหลวง.pdf
ยลดา
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_1_39ยลดา.pdf
ยูงทอง
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_068_ยูงทอง.pdf
ร่มฉัตร
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_069_ร่มฉัตร.pdf
รมย์ชลี
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_1_12รมย์ชลี.pdf
รมย์รุจี
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_1_13รมย์รุจี.pdf
ร่วมสมัย
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_1_53ร่วมสมัย.pdf
รสสุคนธ์
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_3_4รสสุคนธ์13.pdf
รสสุคนธ์(แบบบ้านยิ้ม2)
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_070_รสสุคนธ์II.pdf
ราชดัด
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_071_ราชดัด.pdf
ราชพฤกษ์
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_3_6ราชพฤกษ์16.pdf
ราชาวดี
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_1_44ราชาวดี.pdf
ลำพู
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_072_ลำพู.pdf
ลินจง
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_3_9ลินจง19.pdf
ลีลาวดี
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_1_40ลีลาวดี.pdf
ลีลาวดี(แบบบ้านยิ้ม2)
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_073_ลีลาวดีII.pdf
วิรุญจำบัง
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_074_วิรุญจำบัง.pdf
แววมยุรา
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_3_2แววมยุรา11.pdf
ศรนารายณ์
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_075_ศรนารายณ์.pdf
ศรีมาลา
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_076_ศรีมาลา.pdf
ศรีสยาม
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_077_ศรีสยาม.pdf
สกาวจันทร์
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_078_สกาวจันทร์.pdf
สกาวรัตน์
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_1_4สกาวรัตน์.pdf
สกุณี
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_079_สกุณี.pdf
สนฉัตร
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_1_41สนฉัตร.pdf
สมอพิเภก
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_080_สมอพิเภก.pdf
สร้อยทองทราย
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_081_สร้อยทองทราย.pdf
สร้อยฟ้า
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_1_27สร้อยฟ้า.pdf
สร้อยสยาม
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_082_สร้อยสยาม.pdf
สร้อยแสงจันทร์
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_1_31สร้อยแสงจันทร์.pdf
สรัสจันทร
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_083_สรัสจันทร.pdf
สราญจิต
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_1_8สราญจิต.pdf
สราญรมย์
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_1_5สราญรมย์.pdf
สอยดาว
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_084_สอยดาว.pdf
สะบันงา
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_1_49สะบันงา.pdf
สะบันงา(แบบบ้านยิ้ม2)
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_085_สะบันงาII.pdf
สะเภาลม
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_086_สะเภาลม.pdf
สาธร
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_087_สาธร.pdf
สายวิสูตร
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_088_สายวิสูตร.pdf
สาละลังกา
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_089_สาละลังกา.pdf
สิงขรา
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_090_สิงขรา.pdf
สิงหะโมรา
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_091_สิงหะโมรา.pdf
สิรินธรวลี
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_092_สิรินธรวลี.pdf
สีรามัน
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_093_สีรามัน.pdf
สุคนธรส
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_094_สุคนธรส.pdf
สุพรรณิการ์
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_1_24สุพรรณิการ์.pdf
เสลา
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_095_เสลา.pdf
แสงดาว
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_1_3แสงดาว.pdf
แสมสาร
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_096_แสมสาร.pdf
หยาดน้ำค้าง
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_097_หยาดน้ำค้าง.pdf
หางนกยูง
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_098_หางนกยูงII.pdf
หิรัญญิการ์
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_099_หิรัญญิการ์.pdf
หีบไม้งาม
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint2/0343/3_100_หีบไม้งาม.pdf
อรพินท์
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_3_8อรพินท์18.pdf
อรุณเบิกฟ้า
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_1_35อรุณเบิกฟ้า.pdf
ออมเงิน
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_1_46ออมเงิน.pdf
ออมทอง
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_1_42ออมทอง.pdf
ออมเพชร
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_1_47ออมเพชร.pdf
อัครสถาน
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_1_10อัครสถาน.pdf
อินทนิล
http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/0049/2_3_27อินทนิล.pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2016 wissava.com. All rights reserved
by Twitter PR Group 1992
Hosting by 9cisco.com
Web design by d108.com